VALTRA - Power Partner

Miedema - technologia przechowalnictwa

http://www.miedema.com

Kosz przyjciowy Miedema MH 200, Technologia ziemniaka, maszyny do ziemniaka, Kosz przyjciowy, Miedema, Agrojurek

Fabryka maszyn rolniczych Miedema Landbouwwerktuigenfabriek BV. Winsum. Holandia

Fabryka Miedema zostaa zaoona w 1940 roku w Winsum (prowincja Friesland) w Holandii. Od pocztku zajmuje si produkcj maszyn rolniczych. Specjalizacja Miedema w maszynach do skadowania ziemniakw siga 1960 roku. Zakad pooony w rozwijajcym si regionie na pnocy Holandii- ?holenderskie zagbie ziemniaczane?, zgromadzi olbrzymi wiedz na temat uprawy ziemniakw. Miedema bdzie nadal koncentrowa si na produkcji innowacyjnych urzdze do uprawy i skadowania ziemniakw, ktre s atwe w obsudze i konserwacji. To ogromne bogactwo wiedzy i dowiadcze pozwala Miedemie produkowa maszyny dokadnie wedug wymaga rolnikw.

Miedema specjalizuje si w maszynach do uprawy i skadowania ziemniakw i oferuje ca gam produktw, podzielonych na cztery grupy: przygotowanie gleby, sadzenie, sortowanie i skadowanie. Ogromna wiedza i ponad 60-letnie dowiadczenie w brany ziemniaczanej daje marce pozycj lidera na rynku.

Miedema oferuje szerok gam maszyn do przygotowania gleby, umoliwiajc rolnikom osign doskona struktur gleby praktycznie w kadych warunkach. Nawet najtrudniejsze gleby nie s przeszkod dla potnych agregatw uprawowych- gamy kultywatorw obrotowych, ktre mog by zamontowane z tyu lub z przodu cignika, zawierajcych od czterech do dwunastu elementw roboczych i szerokoci 75 cm, 90 cm lub 36 cali. Praktycznie kada kombinacja jest moliwa.

Sadzarki Miedema s nieporwnywalne z jakimkolwiek innymi sadzarkami na rynku. S niewtpliwie najlepszym wyborem gdy wymagane s: maksymalna dokadno sadzenia oraz maksymalna prdko robocza. atwe w obsudze i utrzymaniu, z niskimi kosztami eksploatacji- sadzarki Miedema s klas sam w sobie. Asortyment skada si z dwch rodzajw sadzarek do ziemniakw: sadzarka kubekowa Miedema CP i sadzarka sznurowa Miedema Structural MS.

Sortowniki Miedema umoliwiaj dokadnie sortowania i maksymalnie zapobiegaj uszkodzeniom ziemniakw. Oznacza to produkt kocowy wysokiej jakoci i wysz wydajno netto. Asortyment obejmuje liczne moduy sortujce rolowe lub sieciowe, ktre sortuj z wielk dokadnoci wedug wielkoci ziemniaka. Dla tych, ktrzy oczekuj najwyszego standardu w sortowaniu ziemniakw, Miedema opracowaa Miedema Smart Grader. To profesjonalne urzdzenie mechaniczno-optyczne, ktre sortuje wedug wielkoci, ksztatu i koloru. Ziemniaki chore, z pkniciami, zgnilizn i przebarwieniami (zielone) s wykrywane i automatycznie przekierowywane. Jest to spektakl, ktry pozwala sortownikowi Miedema Smart Grader dostarczy produkt o najwyszej jakoci w jak najkrtczym czasie.

Miedema oferuje szerok gam produktw do skadowania ziemniakw- od podstawowych do zaawansowanych przenonikw tamowych, pryzmownikw, kompletnych linii transportowych, koszy przesypowych lub kombinacji- Miedema Combi: kosz przesypowy z moduem/moduami sortujcymi z moliwymi opcjami jak: stoy do inspekcji ziemniakw, przenoniki do zaadunku na ciarwk itd. Maszyny skadujce Miedema s bardzo atwe w obsudze. Obsuga odbywa si za za pomoc intuicyjnego panelu sterowania. Sprawdzone, niskie koszty utrzymania i zuycia energii naszych maszyn oznaczaj, e uytkownicy maszyn Miedema otrzymuj najlepszy zwrot z inwestycji.

Miedema bdzie nadal specjalizowaa si w przygotowaniu gleby, sadzeniu, sortowaniu i przechowywaniu ziemniakw. Ta cisa specjalizacja sprawia , e Miedema jest wartociowym partnerem dla rolnikw i zakadw przetwrstwa ziemniakw. Dzia Bada i Rozwoju dziaa w kierunku nowych zrozwiza aby praca uytkownikw maszyn Miedema bya atwiejsza, mniej czasochonna i bardziej opacalna. Zaawansowane technologie, inteligentne interfejsy uytkownika, atwe w obsudze maszyny i prostota budowy maszyn to cechy marki Miedema.

Miedema poczya si w 2014 roku z belgijskim Dewulf (wiodcy producent kombajnw do ziemniakw i marchwi) i funkcjonuje obecnie jako wsplne przedsibiorstwo Dewulf ~ Miedema. Ze wzgldu na wysok specjalizacj w swojej brany zdecydowano si utrzyma istniejce, uznane w wiecie marki, co oznacza, e maszyny produkowane w Winsum nadal bd oferowane pod mark Miedema.